• cz
  • en

žst. Veselí nad Lužnicí

Realizace: 05/2021-05/2022

Investor: Správa železnic, státní organizace
Lokalita:

Nádražní 153, Veselí nad Lužnicí II

Cílem projektu jsou stavební úpravy a celková oprava objektu budovy nádraží v Žst. Veselí nad Lužnicí.

Jedná se o třípodlažní objekt s jedním podzemním podlažím.

Modernizace zahrnuje změny dispozice, vybudování sociálního zařízení přístupného z haly, vytvoření pronajímatelných prostor a přesunutí kotelny do suterénu.

Bude provedena kompletní rekonstrukce fasádního pláště budovy, která spočívá v obnově štukatérských prvků fasády- říms, šambrán kolem oken, dveří atd., opravě a doplnění stávajícího kamenného soklu budovy.

Fasáda z režného zdiva bude opravena, očištěna a opatřena novým fasádním nátěrem.

Dojde také k opravě dřevěné části fasády vč. výměny některých již degradovaných prvků.

Stávající špaletová okna a dveře budou nahrazeny novými prvky.

Dojde ke kompletnímu odstranění stávajícího krovu vč. střešní krytiny z azbestocementových desek a bude realizována nová konstrukce krovu vč. nového střešního pláště z plechové krytiny vč. nových střešních oken, výlezů, obslužných lávek komínů apod.

Opravou bude dotčen i přístřešek podél 1.nástupiště.

Součástí rekonstrukce je i náhrada celé skladby podlah v suterénu budovy, výměna podlah ostatních podlaží vč. dřevěných záklopů, odstranění vnitřních příček, provedení prostupů pro technické instalace vč. protažení komínů, výměna rozvodů TZB , elektro a i všech koncových prvků VZT, klimatizace a také nového vybavení slaboproudu-kamer atd.