• cz
  • en

Politika IMS

Politika integrovaného systému řízení

 

 AVERS, spol. s r.o. je stavební společnost, jejíž činností je:

 

 Provádění pozemních, občanských, bytových a průmyslových staveb.

 Provádění rekonstrukcí a obnova pozemních a historických staveb povahou kulturní památky včetně uměleckořemeslných a restaurátorských prací.

 

 Vedení společnosti si je vědomo své odpovědnosti za rozvíjení dlouhodobé tradice a značky AVERS, spol. s r.o., a proto se zavazuje:

 1.  Spokojený zákazník je vždy prvořadým zájmem veškeré činnosti zaměstnanců. Snažíme se porozumět potřebám zákazníků, plnit jejich požadavky a snažit se předvídat jejich očekávání.

 2. Trvale zvyšovat kvalitu prováděných zakázek s ohledem na řešení rizik a příležitostí.

 3.  Při přípravě i realizaci zakázek neustále snižovat nežádoucí dopady na životní prostředí, vytvářet systémy prevence a minimalizace rizik v kvalitě, životním prostředí a bezpečnosti a  ochraně zdraví při práci, zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky.

 4. Při všech činnostech a dalším rozvoji společnosti prosazovat trvalé zlepšování v oblasti integrovaného systému řízení, základním standardem je plnění všech závazných povinností v oblasti kvality, životního prostředí i bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

 5. Odborně vzdělávat a motivovat zaměstnance s cílem zvýšit jejich zodpovědnost v oblasti jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

 6. Informovat zaměstnance a osoby pracující z pověření společnosti o všech významných dopadech činnosti společnosti na životní prostředí a rizicích, která vznikají v oblasti bezpečnosti práce.

 7. Komunikovat s veřejností o vlivech prováděných činností na životní prostředí a prostřednictvím webových stránek ji seznamovat s politikou společnosti. 

 

Všichni zaměstnanci společnosti jsou odpovědní v rámci svých aktivit a kompetencí za naplňování politiky integrovaného systému řízení.

Vedení společnosti se zavazuje vytvořit podmínky k naplnění uvedených zásad a k otevřené komunikaci se zaměstnanci i se zainteresovanými stranami.

 

 

V Praze dne 1.3.2020       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Jan Koška, Martin Koška

jednatelé společnosti