• cz
  • en

žst. Praha hl. n.

Realizace: 06/2019 – 09/2021

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Lokalita:

Wilsonova 8, 110 00 Praha 2,                       parcelní číslo st. 4354/1, k.ú. Vinohrady (727164), budova čp. 300

Budova nádraží vznikla mezi lety 1901 – 1909 podle návrhu J. Fanty,  J. Marjanka a R. Kornfelda. Předmětem rekonstrukce je obnova historické fasády včetně výplní otvorů, střechy a nového hromosvodu. Součástí opravy fasády, jsou restaurátorské práce štukatérské, kamenické, zámečnické.