• cz
  • en

ZŠ Školní

Realizace: 05/2017 - 12/2017

 

Investor: Městská část Praha 4
Lokalita: Praha

 

Celková rekonstrukce stávajícího školního objektu, který bude sloužit jako vedlejší budova k hlavní budově ZŠ Školní 700/5.

Předmětem prací je mimo jiné výměna střešní krytiny, oprava krovu, oprava fasády, výměna oken, podlah, repasování dveří, nové zdravotnětechnické instalace a topení vč. nové kotelny, slaboproudé a silnoproudé instalace. Dále je součástí projektu posouzení stability opěrné zdi ve dvoře budovy a návrh její sanace, venkovní úpravy dvora, zahrady a svahu nad opěrnou zdí, které zahrnují úpravy zpevněných ploch, vykácení náletových dřevin a návrh nové vhodnější výsadby.