• cz
  • en

Vojanovy sady

Realizace: 10/2016 - 12/2016

 

Investor: Městská část Praha 1
Lokalita: Praha

 

Naše společnost koncem roku 2016 realizovala pro Městskou část Praha 1 opravu ohradní zdi. Předmětem prací byla oprava fasády okolo dětského hřiště, provedení drenážního systému pod terénem a provedení nové prejzové krytiny v celém rozsahu dané etapy.