• cz
  • en

Věž Staroměstská radnice

Realizace: 02/2017 - 09/2018

Investor: Hlavní město Praha
Lokalita: Praha

 

 

Tato akce byla realizována ve Sdružení obnovy věže Staroměstské radnice v Praze: Avers & Subterra.

Byla restaurována všechna 4 průčelí středověké věže včetně orloje a kaple, bylo provedeno nové nasvícení ochozu věže, orloje a exteriéru kaple – arkýře. Byla opravena střecha a to včetně pokrytí střech novou břidlicí. Součástí restaurování bylo množství kamenosochařských prací a to včetně obnovy soch zdobících arkýř, restaurování erbů, kompletní restaurování orloje a to včetně nové výmalby kalendářní desky dle původní Mánesovy desky, výmalba desky atrolábu, restaurování mechanismu orloje. Byla provedena obnova pasířských prvků, truhlářských i zámečnických, také restaurování novodobých vitráží v kapli. Součástí všech prací bylo i zjištění statických poruch arkýře, kdy po zjištění problémů bylo rozhodnuto o sanaci, resp. odstranění statických problémů arkýře.

Věž Staroměstské radnice je nejstarší gotickou částí komplexu Staroměstské radnice, pochází z první poloviny 14. století a její spodní část s orlojem, kaplí a arkýřem patří mezi díla Parléřovské huti.  

Práce na projektu probíhali od 02/2017 do 09/2018, tak aby bylo vše dokončeno ke 100. výročí vzniku republiky v říjnu 2018.  

Na začátku roku 2018 došlo k demontáži orloje a proběhla jeho generální restaurátorská obnova, kdy zcela novou podobu získala deska astrolábu.

Staroměstská radnice je národní kulturní památkou.