• cz
  • en

Toskánský palác

Realizace: 03/2023–05/2024

Investor: Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí
Lokalita:

Hradčanské nám. 182/5, 118 00 Praha 1

Předmětem rekonstrukce byla kompletní výměna střešní krytiny objektu včetně klempířských prvků a obnova  podkrovních místností v jižní a východní části krovu.

Nové  prostory slouží jako pracoviště administrativních zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí.

Návrh dispozičních úprav v podkroví a na něj navazující zásahy do střešního pláště budovy byly realizovány s ohledem na mimořádný význam budovy jak z hlediska jejího umístění v kontextu areálu Pražského hradu, tak jejího uměleckohistorického významu.