• cz
  • en

Thurn-Taxisův palác

Realizace: 2013 - 2014

 

Investor: Městská část Praha 1
Lokalita: Praha

 

Celková rekonstrukce památkově chráněného objektu-Thurn-Taxisova paláce proběhla v letech 2013 - 2014. Práce byly provedeny ve sdružení společností Bau plus, a.s. a Avers spol. s r.o. Předmětem prací byla stavební a technologická rekonstrukce stávajícího objektu spojená se změnou užívání na školské vzdělávací zařízení. Rekonstrukce zahrnovala provedení statického zajištění objektu, sanační úpravy, provedení nových dispozic, provedení rekonstrukce kompletních instalací TZB, repase a repliky oken a dveří, výměna střešní krytiny s tesařskou opravou krovu. Vzhledem k povaze objektu-památkové ochraně objektu bylo provedeno nesčetné množství restaurátorských prací, např. restaurování truhlářských prvků, restaurování uměleckých děl z kovu, restaurování dřevěného nábytku, restaurování bohaté vnitřní a venkovní štukové výzdoby, restaurování kamenných prvků, restaurování zlacení, restaurování uměleckých nástěnných a stropní maleb, restaurování textilních tapet. S realizací rekonstrukce byly provedeny restaurátorské práce na fasádě objektu a taktéž byly provedeny venkovní úpravy dvorních ploch. Součástí realizace byla i dodávka a montáž technologie gastroprovozu a částečná dodávka interiérového vybavení a mobiliáře.

Stavební práce a dodávky probíhaly za provozu MŠ v objektu a pod dohledem NPÚ.