• cz
  • en

Střelecký ostrov

Realizace: 2012 - 2013

 

Investor: Městská část Praha 1
Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Lokalita: Praha

 

Rekonstrukce a oprava historického kamenného schodiště z mostu Legií na Střelecký ostrov prováděná restaurátorským způsobem. Zbudování sociálního zázemí pro návštěvníky Střeleckého ostrova v prostoru pod schodištěm na most Legií. Vybudování inženýrských sítí kanalizace a technologie čerpací stanice. Zřízení výtahu pro veřejnost v atypickém provedení v souladu s požadavky NPÚ. Dodávky mobiliáře, dětských hřišť, automatické závlahy ostrova, kamenické práce na březích ostrova. Práce probíhaly pod dohledem zástupce NPÚ.