• cz
  • en

RUK - SBZ - Revitalizace objektů Karolina

Realizace: 12/2020 – 06/2022

 

Investor: UNIVERZITA KARLOVA (Rektorát)

 

Lokalita:

 ul. Celetná a Ovocný trh, Praha 1

 

REVITALIZACE OBJEKTŮ KAROLINA - REKONSTRUKCE CHODEB

Cílem projektu byla rekonstrukce a revitalizace všech vnitřních komunikačních tras (chodeb a schodišť) výukové a rektorátní části v areálu, kromě jeho nejstarší části. Jmenovitě se jednalo o vstupní prostor Buquoyského domu – Mázhauzu neboli studentské vrátnice, chodby budov Nové Astorie, Stockhausu, Jeřábkova domu, Buquoyského domu (sever, jih, východ, západ), Staré Astorie, Betléma a Rektorátu.

Jednalo se především o kompletní výměnu původních keramických dlažeb Rako, kdy zůstal zachován ráz a architektonický záměr dle původní řešení architekta Frágnera.

Nedílnou součástí prostor byly restaurátorské repase památkově hodnotných výplní otvorů (okna, dveře, výkladce), dále pak zámečnických, truhlářských a kamenných prvků (dlažby, schodiště, zábradlí, parapety, ostění, atd.). Novodobější okna a dveře byly nahrazeny replikami, které nyní sjednocují architektonický ráz všech rekonstruovaných prostor s původním řešením architekta Frágnera a požadavky památkové péče.

Kromě stavebních a řemeslných prací byla provedena také modernizace a kapacitní posílení páteřní infrastruktury (elektroinstalace - silnoproud a slaboproud, úpravy rozvodů ZTI a ÚT).