• cz
  • en

Revitalizace objektů Karolina - AKTUALITY

Realizace: 12/2020 - 11/2022

 

Investor: UNIVERZITA KARLOVA (Rektorát)

 

Lokalita:

 

ul. Celetná a Ovocný trh, Praha 1

 

Přístup veřejnosti do částí areálu, jenž jsou dotčeny stavební rekonstrukcí, je rozdělen do tří zón:

červená zóna - prostor je zcela uzavřen pro přístup veřejnosti - prostory pro provoz univerzity jsou zcela uzavřeny,

oranžová zóna - zvýšené omezení provozu - umožnění přístupu do kanceláří dle rozpisu, pohyb studentů jen v určitých částech podlaží,

zelená zóna - snížené omezení provozu - pohyb studentů možný ve všech prostorech v návaznosti na dokončující práce.

 

Rekonstruované úseky stavby jsou od okolního provozu Karolina odděleny SDK stěnami s dveřmi, u kterých je grafické znázornění možného provozu veřejnosti v daném prostoru - červená, oranžová a zelená zóna. Zařazení rekonstruovaného prostoru do zón je pravidelně aktualizováno v návaznosti na probíhající stavební části. 

 

AKTUÁLNÍ OMEZENÍ V OBJEKTECH KAROLINA

1. Etapa revitalizace – 01/2021 - 04/2021 - Studentská vrátnice Mázhaus a budova Rektorátu

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 1. etapě jsou prostory studentské vrátnice - objekt Mázhaus (č.p. 562/20) přístup z ulice Celetná, budova Rektorátu (č.p. 541/3) a budova Stockhausu (č. p. 560/5) přístupné z Ovocného trhu.

- Studentská vrátnice Mázhaus, č.p. 562/20, přístup z ul. Celetná - bez omezení.

- Rektorát, č.p. 541/3, z Ovocného trhu - bez omezení.

- Stockhaus, č.p. 560/5, z Ovocného trhu - bez omezení.

 

2. Etapa revitalizace – 05/2021 - 10/2021 - Buquoyský dům (sever. jih, východ, západ), Jeřábkův dům, Stockhaus

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 2. etapě jsou prostory Buquoyského domu (sever, jih, východ, západ - č.p. 562/7) přístupný z ovocného trhu a Celetné ulice, Jeřábkův dům (č.p. 561/18) a Stockhaus (č.p. 560/16) přístupné z Ovocného trhu a ulice Celetná.

- Buquoyský dům, č.p. 562/7, z Ovocného trhu a Celetné ulice - bez omezení.

- Jeřábkův dům. č.p. 561/18 - bez omezení.

- Stockhaus, č.p. 560/19, z ulice Celetná - bez omezení.

 

3. Etapa revitalizace – 10/2021 - 02/2022 - Nová Astorie a Betlém

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 3. etapě jsou prostory Nové Astorie (č.p. 563/9) přístupné z Ovocného trhu a prostory Betléma (č.p. 564/24) přístupné z Celetné ulice.

- Nová Astorie, č.p. 563/9, z Ovocného trhu - bez omezení.

- Betlém, č.p. 564/24 z Celetné - bez omezení.