• cz
  • en

Revitalizace objektů Karolina - AKTUALITY

Realizace: 01/2023 - 07/2023

 

Investor: UNIVERZITA KARLOVA (Rektorát)

 

Lokalita:

 

Ovocný trh 541/3, 110 00 Praha 1

 

Přístup veřejnosti do částí areálu, jenž jsou dotčeny stavební rekonstrukcí, je rozdělen do tří zón:

červená zóna - prostor je zcela uzavřen pro přístup veřejnosti - prostory pro provoz univerzity jsou zcela uzavřeny,

oranžová zóna - zvýšené omezení provozu - umožnění přístupu do kanceláří dle rozpisu, pohyb studentů jen v určitých částech podlaží,

zelená zóna - snížené omezení provozu - pohyb studentů možný ve všech prostorech v návaznosti na dokončující práce.

 

Rekonstruované úseky stavby jsou od okolního provozu Karolina odděleny SDK stěnami s dveřmi, u kterých je grafické znázornění možného provozu veřejnosti v daném prostoru - červená, oranžová a zelená zóna. Zařazení rekonstruovaného prostoru do zón je pravidelně aktualizováno v návaznosti na probíhající stavební části. 

 

AKTUÁLNÍ OMEZENÍ V OBJEKTECH KAROLINA

1. Etapa revitalizace – 01/2023 - 07/2023 - Křížové chodby - jižní, východní a západní část

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 1. etapě jsou prostory v jižní, východní a západní části Křížové chodby.

- Jižní část Křížové chodby, č.p. 541/3, přístup z Ovocného trhu - červená.

- Východní část Křížové chodby, č.p. 541/3, přístup z Ovocného trhu - červená.

- Západní část Křížové chodby, č.p. 541/3, přístup z Ovocného trhu - červená.

- Severní část Křížové chodby, č.p. 541/3, přístup z Ovocného trhu - bez omezení.

 

2. Etapa revitalizace – 01/2023 - 07/2023 - Křížové chodby - severní část

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 2. etapě jsou prostory v severní části Křížové chodby.

- Severní část Křížové chodby, č.p. 541/3, přístup z Ovocného trhu - červená.

- Jižní část Křížové chodby, č.p. 541/3, přístup z Ovocného trhu - bez omezení.

- Východní část Křížové chodby, č.p. 541/3, přístup z Ovocného trhu - bez omezení.

- Západní část Křížové chodby, č.p. 541/3, přístup z Ovocného trhu - bez omezení.