• cz
  • en

Revitalizace objektů Karolina - AKTUALITY

Realizace: 12/2020 - 11/2022

 

Investor: UNIVERZITA KARLOVA (Rektorát)

 

Lokalita:

 

ul. Celetná a Ovocný trh, Praha 1

 

Přístup veřejnosti do částí areálu, jenž jsou dotčeny stavební rekonstrukcí, je rozdělen do tří zón:

červená zóna - prostor je zcela uzavřen pro přístup veřejnosti - prostory pro provoz univerzity jsou zcela uzavřeny,

oranžová zóna - zvýšené omezení provozu - umožnění přístupu do kanceláří dle rozpisu, pohyb studentů jen v určitých částech podlaží,

zelená zóna - snížené omezení provozu - pohyb studentů možný ve všech prostorech v návaznosti na dokončující práce.

 

Rekonstruované úseky stavby jsou od okolního provozu Karolina odděleny SDK stěnami s dveřmi, u kterých je grafické znázornění možného provozu veřejnosti v daném prostoru - červená, oranžová a zelená zóna. Zařazení rekonstruovaného prostoru do zón je pravidelně aktualizováno v návaznosti na probíhající stavební části. 

 

AKTUÁLNÍ OMEZENÍ V OBJEKTECH KAROLINA

1. Etapa revitalizace – 01/2021 - 04/2021 - Studentská vrátnice Mázhaus a budova Rektorátu

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 1. etapě jsou prostory studentské vrátnice - objekt Mázhaus (č.p. 562/20) přístup z ulice Celetná, budova Rektorátu (č.p. 541/3) a budova Stockhausu (č. p. 560/5) přístupné z Ovocného trhu.

- Studentská vrátnice Mázhaus, č.p. 562/20, přístup z ul. Celetná  - ČERVENÁ,

- Rektorát, č.p. 541/3, z Ovocného trhu - ORANŽOVÁ/ZELENÁ - nutno sledovat značení stavby na jednotlivých patrech,

- Stockhaus, č.p. 560/5, z Ovocného trhu - ORANŽOVÁ/ZELENÁ - nutno sledovat značení stavby na jednotlivých patrech.

 

2. Etapa revitalizace – 05/2021 - 08/2021 - Buquoyský dům (jih, východ, západ), Nová Astorie

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 2. etapě jsou prostory Buquoyského domu (jih, východ, západ - č.p. 562/7) a budova Nové Astorie č.p. 563/9 přístupné z Ovocného trhu.

- Buquoyský dům, č.p. 562/7, z Ovocného trhu - bez omezení,

- Nová Astorie. č.p. 563/9, z Ovocného trhu - bez omezení.

 

3. Etapa revitalizace – 09/2021 - 12/2021 - Buquoyský dům (sever), Stará Astorie, Jeřábkův dům, Stockhaus

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 3. etapě jsou prostory Buquoyského domu (sever - č.p. 562/20), Jeřábkova domu (č.p. 562/18) a budova Stockhausu (č.p. 560/16) přístupné z ulice Celetná.

- Buquoyský dům, č.p. 562/20, z Celetné - omezen vstup přes studenskou vrátnici viz výše, zbytek objektu bez omezení,

- Jeřábkův dům, č.p. 562, z Celetné - bez omezení,

- Stockhaus, č.p. 560/16, z Celetné - bez omezení.

 

4. Etapa revitalizace – 01/2022 - 02/2022 - Betlém

Předmětem revitalizace areálu Karolina ve 4. etapě jsou prostory Betléma (č.p. 564/24) přístupného z Celetné.

- Betlém, č.p. 564/24, z Celetné - bez omezení.