• cz
  • en

ZŠ Uhelný trh - Vojtěšská 13/216

Realizace: 09/2021 – 12/2022

Investor:

Městská část Praha 1

Lokalita:

Praha 1 – Nové město - ZŠ Uhelný trh - Vojtěšská 13/216

Předmětem rekonstrukce byla oprava uliční fasády, včetně výměny oken a oprava krovů s kompletní obnovou střešního pláště budovy základní školy ve Vojtěšské ulici. Budova byla postavena v letech 1905 – 1906 dle plánů architekta Francois Velicha v secesním stylu jako budova vyšší dívčí školy.

Rekonstrukce spočívala v kompletní opravě fasády, včetně opravy klempířských a zámečnických prvků a výměně oken. Fasáda byla důkladně zkontrolována a nesoudržné omítky byly sejmuty a doplněny v potřebném rozsahu novou vápennou jádrovou štukovou omítkou. Soklová část byla opatřena novým sanačním systémem v profilaci a struktuře dle původní omítky. Součástí opravy fasády bylo i restaurování štukových zdobných architektonických prvků a restaurování sgrafitové výzdoby s geometrickými a florálními motivy. Okna byla řešena jako repliky oken původních včetně repase původního kování. U střech byla kompletně odstraněna a nahrazena původní prejzová a měděná krytina. Ploché střechy dvorní a mezilehlé obloukové části byly pro svůj nedostatečný sklon rozebrány, středové atiky byly dozděny a navýšeny tak, aby mohlo dojít ke zvýšení sklonu plochých střech. Krovy byly opraveny tesařským způsobem s důrazem na maximální zachování původních prvků a autentičnosti původní konstrukce. V rámci rekonstrukce byly opraveny i zdobné architektonické prvky ve tvaru koule a knihy umístěné na vrcholu obloukového štítu a kolem knihy bylo navráceno zlacené Slunce dohledané na dobových fotografiích. Fasáda byla opatřena novým vápenným nátěrem ve světle šedém tónu s kombinací tmavých částí vybraných prvků.