• cz
  • en

Výstavba laboratoří ÚVN-VoFN

Realizace: 10/2022 – 09/2023

Investor:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

Lokalita:

 U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 – Střešovice

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

Pavilon E3 v nemocničním areálu objednatele na adrese: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, katastrální území 729582 Břevnov, obec Praha

Předmětem řešení byla rekonstrukce doposud nevyužívaného, 1. NP Pavilonu E3 (bývalá patologie). Nově byla vybudována specializovaná zdravotnická laboratoř pro in vitro diagnostiku, určenou pro vyšetřování dárců krve a jejích složek v tomto spektru vyšetření. Nově byly provedeny rozvody vzduchotechniky, zdravotechniky a vytápění, dále elektroinstalace silnoproudé, slaboproudé, měření a regulace. V prostoru jsou instalovány technologie chlazení (chladící box), lednice a chlazený karuselový zakladač.