• cz
  • en

Truhlářská 8

Realizace: 04/2019 - 07/2021

Investor:

Městská část Praha 1
Lokalita: Praha

 

Předmětem rekonstrukce byla obnova domu Na Skále, vzniklého sloučením dvou gotických domů na městské volnočasové zařízení - Dům dětí a mládeže Prahy 1.

Mezi zvlášť cenné součásti stavby patří zachované velkorysé gotické sklepy, v patře domu prostor první toleranční modlitebny v Praze a hodnotný barokní krov s ležatou stolicí s ondřejskými kříži.

Došlo k vyčištění původních dispozic od novodobých úprav a návratu k nejhodnotnějším vrstvám domu. Venkovní schodišťová věž s výtahem umožní využití prostor valených vysokých sklepů a podkroví s přiznanou pohledovou krovovou konstrukcí. Krov je restaurován s použitím historických technologií a spojů. Restaurátorsky jsou obnovovány také ostatní hodnotné uměleckořemeslné prvky domu, včetně nástěnných maleb v prostoru bývalé modlitebny.

Součástí stavby byla úprava dvora na pohybový prostor se zelení. Opravou zničené boční fasády došlo k obnovení původní nárožní polohy domu.