• cz
  • en

Muzeum hl.m. Prahy

Realizace: 01/2021 – 01/2023

Investor: Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Lokalita:

MUZEUM hl.města Prahy, Na Poříčí 52/1554

 

Předmětem rekonstrukce byla budova Muzea hl. města Prahy, jenž je reprezentativní novorenesanční stavbou závěru 19.století s tektonikou odpovídající tomuto slohu. Hlavní částí rekonstrukce byla úprava přízemí a kompletní obnova technického vybavení budovy, jejímž cílem bylo vyčistění budovy od obrovského množství nekoncepčních zásahů do historického vzhledu budovy provedených v průběhu jejího užívání.

Rekonstrukce objektu nezasahuje do jeho vzhledu. Ve vnějším výrazu dojde k mírným úpravám konstrukce střechy otevřením valeb pro nádechy/výdechy nových VZT technologií. V interiéru objektu dojde k dispozičním změnám v 1PP a kompletní obnově technického vybavení (chlazení, topení, VZT, ZTI, plyn, komplet elektro), včetně doplnění zcela nového výtahu zajišťujícího bezbariérovost objektu. Současně při rekonstrukci dochází k restaurování či řemeslné obnově historicky cenných prvků (okna, dveře, dřevěné podlahy, historická dlažba apod.) čímž dochází k unikátnímu propojení současnosti se světem našich předků.“