• cz
  • en

Celetná 13

Realizace: 03/2018 - 04/2020

 

Investor: Univerzita Karlova v Praze
Lokalita: Praha

 

Nemovitost č.p. 597, k.ú. Staré Město, Celetná 13, Praha 1, je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 38684/1328 a nachází se v památkové rezervaci v hl. m. Praze, která je od roku 1993 prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO, a je chráněna dle citovaného zákona a nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. 

Dotčený objekt je významný Palác Millessimovský (dříve Cavriani); původně dvojice románských objektů, goticky rozsáhle rozšířených, která dala základ pro výstavbu barokního paláce kolem roku 1756. Nepochybně nejstarší součástí paláce je románský dům z konce 12. století pod západním křídlem, dochovaný patrně i v obvodovém zdivu přízemí. Další románský objekt, ale podstatně menší, se nalézal na místě dnešního hlavního schodiště. 

Budova prochází celým blokem mezi Celetnou a Štupartskou ulicí, je čtyřkřídlá, uzavírá obdélné, nově nad 1. NP zastropené nádvoří 

Po kompletní rekonstrukci objektu budova slouží jako informační centrum a prostory dvou fakult University Karlovy.