• cz
  • en

Česká národní banka

Realizace: 04/2017 - 09/2017

 

Investor: Česká národní banka
Lokalita: Praha

 

Jednalo se o stavební úpravy v objektu ČNB č. p. 866, k.ú. Nové Město, Senovážné nám. 29 a 30, Praha 1, který je nemovitou kulturní památkou.

V tzv. Plodinové burze – Senovážné nám. 30 stavební úpravy spočívaly ve změně využití stávajících studoven odborné knihovny na konferenční prostory a s tím spojené úpravy domovních technologií (zejména rozvody elektroinstalace, VZT a chlazení).

V Hypšmanově přístavbě – Senovážné nám. 29 se jednalo o změnu stávajícího využití mezaninu, 1. a 2. patra na administrativní zázemí a studovny odborné knihovny vč. zřízení nového sociálního zázemí a související rozvody instalací a technologií (elektroinstalace, VZT, chlazení, ÚT, ZTI, vestavba malého nákladního výtahu).