• cz
  • en

Průmyslový palác

Realizace: 2/2022 - 5/2025

Investor:

Magistrát hl.m. Prahy

Lokalita:

Praha 7 Holešovice, Výstaviště čp. 416

 


Exteriér má i s dostavbou jednotnou podobu, která je kombinací původní podoby paláce z roku 1891 a Smetanovy úpravy. Interiér budovy je řešen rozdílně pro levé křídlo, kde bude dána přednost evokaci původní podoby r. 1891, zatímco v ostatních nadzemních částech bude interiér repasí stávajících Smetanových interiérů. Nově budované suterénní interiéry budou mít vzhled s důrazem na přehlednost návštěvnického provozu. Na severní straně budou podzemní pasáže propojeny s exteriérem.

Předmětem dodávek firmy Avers spol. s r.o. je kompletní obnova historických fasád na pravém křídle a ve střední hale vč. výplní otvorů, provedení vnitřních nových omítek vč. povrchových úprav (maleb a nátěrů)  v celém objektu paláce. Součástí oprav fasád jsou restaurátorské práce štukatérské a kompletní provedení nové fasády na levém křídle včetně zateplovacího systému.