• cz
  • en

Prostory pro vyšetřovnu PET/CT v Pavilonu CH2

Realizace: 03/2023 – 09/2023

Investor:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

Lokalita:

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 – Střešovice

Předmětem rekonstrukce byla změna dispozičního řešení v přízemí dotčené části pavilonu CH2 v areálu Vojenské nemocnice, které byly využívány jako jídelna s kuchyní a doplňkovým prodejem.

Architektonické řešení objektu pavilonu „CH2“ je stávající a nebudě měněno.

Provozní řešení PET/CT navázalo na prostory radiodiagnostického oddělení, které je 15 m od řešených prostor. V technických prostorech nad a pod řešenými prostory je umístěno technické zázemí.

Vestavbou vyšetřovny PET/CT nebylo zasahováno do nosných konstrukcí objektu. Nové dispoziční řešení, kde byl požadavek na třídu čistoty C, bylo provedeno z konstrukcí suché výstavby. V místech, kde je na základě radiačního výpočtu požadavek stínění, jsou SDK příčky z ocelových UA profilů s vloženými olověnými plechy. Pod místem, kde je umístnění CT přístroje došlo k podepření stropní konstrukce v technickém podlaží.

Také došlo ke kompletní obnově technického vybavení řešených prostor (chlazení, topení, VZT, ZTI, elektro, medicinální plyny).

V prostoru je proveden uzavřený kamerový systém, elektronická kontrola vstupů, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, systém SESTRA-PACIENT.