• cz
  • en

Prostory MR 3T a zázemí v Pavilonu C - ÚVN-VoFN

Realizace: 02/2023 – 08/2023

Investor:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

Lokalita:

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 – Střešovice

Radiodiagnostické oddělení v pavilonu C nacházejícím se v areálu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, na adrese: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, na pozemku par. č. 268/22 v k. ú. Břevnov

Rekonstrukce vnitřní časti přístavby s umístěním vyšetřovny MR 3T. Vyšetřovna MR 3T byla umístěna do Faradayovy klece. Ve stropní desce nad vyšetřovnou bude proveden servisní otvor.

V rámci rekonstrukce došlo k úpravě skladu, služební místnosti a časti chodby na vyšetřovnu 3T, ovladovnu a technickou místnost. Taky došlo ke změně dispozice recepce, čekárny a vstupních boxů.

Nově jsou provedeny rozvody vzduchotechniky, zdravotechniky a vytápění, dále elektroinstalace silnoproudé, slaboproudé, měření a regulace a medicinálních plynů.