• cz
  • en

Národní hřebčín-Heřmanův Městec

Realizace: 03/2021 – 10/2022

Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem                     (státní příspěvková organizace)
Lokalita:

Masarykovo Náměstí 45, Heřmanův Městec

 

Předmětem realizace díla byly stavební úpravy stávajících objektů, které jsou součástí areálu výcviku koní v Heřmanově Městci. Jmenovitě se jedná o budovy: dům s č.p. 45; velkou stáj pro dvacet čtyři koní; objekt letních stájí; jednopodlažní objekt s čtyřmi novými byty; stavba bývalého psince sloužící pro uskladnění zahradní techniky; seník; kruhová jízdárna a kolotoč pro koně. Dále došlo ke kompletní obnově prostor parteru. Pod souborem těchto prací se skrývala kompletní oprava původních kamenných ohradních zdí, zpevňování ploch v celém areálu, stavba nových plotů, stavba nové venkovní jízdárny cca 50 x 36 m.

 Na všech objektech došlo k výměně střešních konstrukcí, položení nových střešních krytin a oplechování atik. Veškeré základové pasy byly odkopány a obvodové zdivo sanováno. Zvenku došlo k opravě stávajících popraskaných omítek a nanesení nových vápenných omítek. S velkou většinou vrat a oken je plánována repase, v případě poškozených nebo poničených profilů dojde k výrobě replik. Ve vnitřních částech objektů došlo k odstranění podlahových nášlapných vrstev a betonáži nových podlah vč. finální povrchové úpravy. Současně probíhali kompletní práce na souboru prací zdravotechniky – nové kanalizace a rozvody vody; topení – kompletní nové rozvody v jednotlivých objektech, dále připojení armatur na tělesa a instalace zdroje tepla včetně přeložky plynu v celém areálu. Elektroinstalace byli vyhotoveny kompletně nové. Pro zabezpečení stájí a areálu došlo k instalaci elektrické požární signalizace.

 Bytové jednotky jsou připravené k nastěhování. Stájová stání mají vyhotovený povrch rovněž vč. veškerých truhlářských a zámečnických prvků.