• cz
  • en

Hybernská 28

Realizace: 2013

 

Investor: Městská část Praha 1
Lokalita: Praha

 

V roce 2013, v pozici generálního dodavatele stavby, naše společnost provedla rekonstrukci bytového domu Hybernská 28/1011. Objekt se nachází na území památkové zóny Prahy 1.

Součástí rekonstrukce bylo provedení sanace suterénních prostor po povodni z roku 2002, jejíž součástí byly i sanační opatření proti vlhkosti formou kontaktní hydroizolace a chemických injektáží, oprava historické uliční a dvorní fasády, výměna a oprava dřevěných výplní otvorů, výměna páteřních rozvodů TZB (elektro, ZTI, ÚT) v objektu.