• cz
  • en

Generální oprava fasád Anenského areálu

Realizace: 05/2022 - 04/2024

Investor:

Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

Lokalita:

areál bývalého Anenského kláštera na Starém Městě Pražském č.p.211, Anenské nám. č.2 a č.p.948, Anenské nám. č.3, Praha 1 – Staré Město

 

Předmětem zakázky celková památková obnova obvodového pláště v rozsahu od korunní římsy (včetně) po úroveň chodníků (včetně vikýřových oken) po většině obvodu budov areálu bývalého Anenského kláštera na Starém Městě Pražském (č.p.211, Anenské nám. č.2 a č.p.948, Anenské nám. č.3, Praha 1 – Staré Město), dnes užívaného Národním divadlem (a to včetně domu č.p.948).

V případě obvodového pláště se jedná o opravu omítek a nátěrových vrstev, štukových, kamenných, kovových (kovaných) a klempířských prvků. U otvorových výplní se opravy, resp. restaurování týkají historických vchodových dveří. Téměř všechna okna a ostatní dveře (novodobé výrobky z předchozích oprav) budou vesměs nahrazena novými výrobky. 

Areál kláštera je nemovitou kulturní památkou zapsanou v seznamu NKP pod R.č.Ú.s. 38181/1-19 a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.