• cz
  • en

Česká národní banka

Realizace: 1998 – 2000

 

Investor: Česká národní banka
Lokalita: Praha

 

Součástí zakázky byla rekonstrukce a uměleckořemeslné práce v interiérech. Nejvýznamnější byla především obnova sálu v Ohmanově budově, kde bylo nutné nahradit část stropní konstrukce a zhotovit nové odlitky a dekory podle dochovaných prvků. V rámci této zakázky byly provedeny i restaurátorské práce na obnovách kamenické a umělecko-zámečnické výzdoby.