• cz
  • en

2. etapa revitalizace

Realizace:

05/2021 - 10/2021

Buquoyský dům (sever, jih, východ, západ), Jeřábkův dům a Stockhaus

 

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 2. etapě jsou prostory Jeřábkova domu, Buquoyského domu (sever, jih, východ, západ - č.p. 562/7) přístupného z Ovocného trhu, nebo přes studentskou vrátnici Mázhaus z ulice Celetná, a budova Stockhausu č.p. 560/16 přístupná z ulice Celetná.

Jedná se o stavební úpravy a revitalizace interiérů chodeb, kamenných a dřevěných schodišť a výměny a repasí některých prvků obvodového pláště (dřevěná okna).

Jednotlivé budovy  pochází  z různých  časových  období.  Komplex  budov  byl v roce 1945 sjednocen a přestavěn podle návrhu architekta Jaroslava Frágnera. 

V prostorech Jeřábkova a Buquoyského domu budou nově realizovány SDK podhledy, které mají imitovat stávající strop a současně schovávat všechny potřebné elektroinstalace a rozvody.

V přízemí ve Stockhausu zůstane ponechána původní cihelná dlažba. Ve všech prostorech této etapy se nachází obloukové prosklené Frágnerovské dveře, kterými je možno projít na dvůr, případně mezi jednotlivými objekty. Prostory Stockhausu a Buquoyského domu (jižní a západní část) jsou s historickými klenutými stropy. Tyto historické prvky jsou respektovány a také z nich vychází návrh barevnosti interiéru. Novodobé prvky, které budou do interiéru osazeny, jsou hlavně v podobě mobiliáře (nástěnky, odpadkové koše), svítidel a nových hladkých dveří.

Dispoziční a provozní řešení chodeb objektů této etapy se nemění a zůstává stávající. Prostory jsou využity jako chodby - komunikační koridory. Součástí jsou také prostory schodišť (Buquoyský dům - sever, Buquoyský dům - západ, Stockhaus). Architektonický charakter řešených interiéru se nebude měnit a snaží se respektovat současné řešení. Výrazným prvkem sjednocující celý interiér bude keramická slinutá dlažba o rozměru 15x15cm, okrové barvy s tmavě hnědými akcenty. Barva, typ a formát dlažby bude zachován. Kamenná a dřevěná schodiště schodiště budou očištěna, zrepasována, historicky cenné výplně oken a dveří budou také repasovány, ostatní prvky budou sjednoceny do jednotného charakteru.