• cz
  • en

2. etapa revitalizace

Realizace: 01/2023 - 08/2023

01/2023 - 08/2023

 

Křížové chodby - severní část

 

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 2. etapě jsou výše popsané stavební úpravy v severní části Křížové chodby. Po dokončení 1. etapy budou stavební úpravy probíhat v severním křídle Křížové chodby a přístup do auly pro veřejnost bude zajištěn po druhém schodišti.

Dispoziční a provozní řešení chodeb se nemění a zůstává stávající. Prostory jsou využity jako chodby - komunikační koridory. Architektonický charakter řešených interiéru se nebude měnit a snaží se respektovat současné řešení.