• cz
  • en

1. etapa revitalizace

Realizace: 01/2023 - 08/2023

01/2023 - 08/2023

Křížové chodby - jižní, východní a západní část

 

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 1. etapě jsou výše popsané stavební úpravy v jižní, východní a západní části Křížové chodby. Severní křídlo Křížové chodby bude otevřeno pro veřejnost, aby byl zajištěn provoz šatny a přístup do auly v 2.NP.

Dispoziční a provozní řešení chodeb se nemění a zůstává stávající. Prostory jsou využity jako chodby - komunikační koridory. Architektonický charakter řešených interiéru se nebude měnit a snaží se respektovat současné řešení.