• cz
  • en

1. etapa revitalizace

Realizace: 01/2021 - 04/2021

01/2021 - 04/2021

Studentská vrátnice Mázhaus a budova Rektorátu

 

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 1. etapě jsou prostory studentské vrátnice - objekt Mázhaus (č.p. 562/20) přístup z ulice Celetná, budova Rektorátu (č.p. 541/3) a budova Stockhausu (č. p. 560/5) přístupné z Ovocného trhu.

Jedná se o stavební úravy a revitalizace interiérů chodeb včetně výměny a repasí některých prvků obvodového pláště (dřevěná okna). 

Studentská vrátnice Mázhaus je vstupním bodem pro studenty. Po levé straně od vstupu bude umístěna úřední deska a vchod do knihovny, po pravé straně se bude nacházet recepce se dvěma vrátnými. Za recepcí se bude nacházet menší prostor výstavní síně, vstup napravo za recepcí. Další místnost bude sloužit jako zázemí pro vrátné a zároveň jako technická místnost. Nalevo za recepcí, oblouk ve zdi, bude vyplňovat nástěnka s aktuálními informacemi. Další obloukové vstupy nalevo povedou k výtahu a studentskému klubu v suterénu a ke schodišti. Mezi oblouky bude umístěn informační kiosek. Závěr prostoru Mázhausu ukončují obloukové prosklené Frágnerovské dveře, kterými je možno projít na dvůr.  Prostor Mázhausu je navíc původní gotický dům s klenutými stropy. Tyto historické prvky jsou respektovány a také z nich vychází návrh barevnosti interiéru. Novodobé prvky, které budou do interiéru osazeny, jsou hlavně v podobě mobiliáře (např. recepce z bílého a černého umělého kamene, kovová perforovaná nástěnka), některých svítidel (kruhy nad recepcí, podélná svítidla na chodbě) a nových prosklených dveří (např. dveře do výstavní síně a studentského klubu). 

Dispoziční a provozní řešení chodeb Rektorátu a Stockhausu 560/5 se nemění a zůstává stávající. Prostory jsou využity jako chodby-
komunikační koridory. Součástí jsou také prostory schodiště. Architektonický charakter řešených interiéru se nebude měnit a snaží se respektovat současné řešení. Výrazným prvkem sjednocující celý interiér bude keramická slinutá dlažba o rozměru 10x10cm, šedo-okrové barvy ve dvou odstínech s tmavě šedými akcenty. Barvu, typ a formát dlažby bude zachován. Kamenná schodiště budou očištěna a historicky cenné výplně oken a dveří budou repasována, ostatní prvky budou sjednoceny do jednotného charakteru.