• cz
  • en

Výstavba laboratoří ÚVN-VoFN

Realizace: 10/2022 – 07/2023

Investor:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

Lokalita:

 U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 – Střešovice

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

 pavilon E3 v nemocničním areálu objednatele na adrese: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, katastrální území 729582 Břevnov, obec Praha

Předmětem řešení je rekonstrukce v současné době nevyužívaného, 1. NP Pavilonu E3 (bývalá patologie). Nově bude vybudována specializovaná zdravotnická laboratoř pro in vitro diagnostiku, určenou pro vyšetřování dárců krve a jejích složek v tomto spektru vyšetření. Nově budou provedeny rozvody vzduchotechniky, zdravotechniky a vytápění, dále elektroinstalace silnoproudé, slaboproudé, měření a regulace. V prostoru budou instalovány technologie chlazení (chladící box), lednice a chlazený karuselový zakladač.