• cz
  • en

Věž Staroměstské radnice

Realizace: 02/2017 - 09/2018

 

Investor: Hlavní město Praha
Lokalita: Praha

 

Tuto akci realizujeme ve Sdružení obnovy věže Staroměstské radnice v Praze: Avers & Subterra.

Budou se restaurovat všechna 4 průčelí středověké věže včetně orloje a kaple, bude provedeno nové nasvícení ochozu věže, orloje a exteriéru kaple – arkýře. Bude se opravovat střecha a to včetně pokrytí střech novou břidlicí. Součástí restaurování je množství kamenosochařských prací a to včetně obnovy soch zdobících arkýř, restaurování erbů, kompletní restaurování orloje a to včetně nové výmalby kalendářní desky dle původní Mánesovy desky, výmalba desky atrolábu, restaurování mechanismu orloje. Bude provedena obnova pasířských prvků, truhlářských i zámečnických, také restaurování novodobých vitráží v kapli. Součástí všech prací je i zjištění statických poruch arkýře, kdy po zjištění problémů bude teprve rozhodnuto o sanaci, resp. odstranění statických problémů arkýře.

Věž Staroměstské radnice je nejstarší gotickou částí komplexu Staroměstské radnice, pochází z první poloviny 14. století a její spodní část s orlojem, kaplí a arkýřem patří mezi díla Parléřovské huti.  

Práce na projektu probíhají a budou probíhat od 02/2017 do 09/2018, tak aby bylo vše dokončeno ke 100. výročí vzniku republiky v říjnu 2018.  Nyní započaly přípravné – průzkumné práce,  vlastní  obnova začne stavbou lešení na začátku dubna 2017. V první fázi bude orloj lešení přemostěn a bude probíhat oprava střechy včetně výměny staré břidlice a tesařských a klempířských oprav, dále výměna stávajících vikýřů.

Na začátku roku 2018 dojde k demontáži orloje a proběhne jeho generální restaurátorská obnova, kdy zcela novou podobu získá deska astrolábu.

Staroměstská radnice je národní kulturní památkou.