• cz
  • en

U Hrušky

Realizace: 12/2018 - 9/2023

Investor: Magistrát hl. m. Prahy
Lokalita:

U Hrušky 31/15, Praha 5

Bývalá budova sokolovny byla určena pro změnu jejího využití. Nově bude budova sloužit jako místo setkávání spolku Homolka, část objektu bude mít využití pro činnost a kroužky DDM a částečný provoz bude pro veřejnost. Stejné využití pak bude mít i pozemek objektu, kde se bude nacházet multifunkční hřiště a komunitní zahrada.

Hlavní stavební práce související se změnou využití nejen tohoto objektu ale i přilehlého pozemku jsou statické zajištění objektu (zbourání přístavku a výstavba nového), sanace objektu proti vodě, nový vazníkový krov včetně nové střešní konstrukce, nové hliníkové výplně oken a dveří, zateplení fasády systémem ETICS, nové vnitřní omítky, nové podlahové povrch (keramické dlažby, PVC a dřevěná vlysová podlaha v tělocvičně), vybavení tělocvičny sportovním nářadím (hrazda, kruhy, volejbalové sloupky) a osvětlovacím systémem pódia pro případné divadelní a kulturní představení.

Práce na venkovním objektu spočívají především v realizaci nových parterových komunikací, osazení retenčních nádrží, nové multifunkční hřiště s umělým povrchem a oplocení hřiště i pozemku.