• cz
  • en

Fakultní Thomayerova nemocnice

Realizace: 10/2022 - 03/2024

Investor:

Fakultní Thomayerova nemocnice 

Lokalita:

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč

Předmětem rekonstrukce je budova pavilonu G1 v areálu Thomayerovy nemocnice, která sloužila jako plicní klinika. Budova pavilonu byla postavena v roce 1930 a po celou dobu užívání nebyla až na pár úprav zásadně stavebně měněna.

Realizací stavebních úprav dojde ke změně vzhledu budovy, nikoliv však ke změně účelu a nadále zůstane plicní klinikou. Budova bude snížena o cca 4 m odbouráním stávající nástavby strojovny výtahu. Do fasády budou zakomponovány moderní prvky lehkého obvodového pláště, kdy zejména na jižní fasádě bude plášť vysunut na hranu stávající fasády, čímž dojde ke zvětšení využitelného prostoru v rámci interiéru. Další změnou týkající se fasády je realizace jejího zateplení v tl. 80 mm, fasáda bude nově omítnuta a z důvodu zachování původního vzhledu budovy budou vybraná okna obložena keramickými pásky. Jako 4NP bude postavena nová ocelová nástavba, širší než původní, zajišťující vyšší komfort lékařských pokojů. Okna objektu nebudou již špaletová, ale jednoduchá dřevěná eurookna s tepelněizolačním dvojsklem, která budou z vnější strany zachovávat tvarosloví původních oken. Objekt bude mít nově upraven hlavní vstup zajišťující bezbariérovou dostupnost objektu, a bude doplněn o nový nákladní výtah, rovněž přístupný  z okolního terénu. V interiéru objektu dojde k dispozičním změnám ve všech podlažích a kompletní obnově technického vybavení (chlazení, topení, VZT, ZTI, elektro, medicinální plyny).