• cz
  • en

3. etapa revitalizace

Realizace:

11/2021 - 02/2022

Nová Astorie a Betlém

 

Předmětem revitalizace areálu Karolina v 3. etapě jsou prostory Nové Astorie (č.p. 563/9) přístupné z Ovocného trhu a prostory Betléma (č.p. 564/24) přístupné z ulice Celetná.

 

Jedná se o stavební úpravy a revitalizace interiérů chodeb, kamenných a teracových schodišť a výměny a repasí některých prvků obvodového pláště (dřevěná okna).

 

V prostorech Nové Astorie budou nově realizovány SDK podhledy, které mají imitovat stávající strop a současně schovávat všechny potřebné elektroinstalace a rozvody. Historicky hodnotné prvky budou zachovány a zrepasovány. Novodobé prvky, které budou do interiéru osazeny, jsou hlavně v podobě mobiliáře (nástěnky, odpadkové koše), svítidel a nových hladkých dveří.

Mezipatro 2.-3.NP bude realizováno jako "RETRO" patro, kde budou podlahy provedeny z původní dlažby dochované z rekonstrukce dle architekta Fragnera. Stejně tak v tomto patře budou osazeny původní zrepasované dřevěné dveře a původní zrepasovaná svítidla.

Dispoziční a provozní řešení chodeb objektů této etapy se nemění a zůstává stávající. Prostory jsou využity jako chodby - komunikační koridory. Součástí jsou také prostory schodišť. Architektonický charakter řešených interiéru se nebude měnit a snaží se respektovat současné řešení. Výrazným prvkem sjednocující celý interiér Nové Astorie bude keramická slinutá dlažba o rozměru 15x15cm, okrové barvy s tmavě hnědými akcenty (kromě již výše zmíněného mezipatra). Barva, typ a formát dlažby bude zachován. Kamenná a teracová schodiště schodiště budou očištěna, zrepasována, historicky cenné výplně oken a dveří budou také repasovány, ostatní prvky budou sjednoceny do jednotného charakteru. V objektu Betlém pak budou mezipodesty opatřeny novou nášlapnou vrstvou - litým teracem, v přízemí pak bude položena nová ostře pálená cihlená dlažba.